Tag - Tư vấn hạ tầng thông tin

Tư vấn hạ tầng thông tin

TƯ VẤN HẠ TẦNG THÔNG TIN Tư vấn và cung cấp giải pháp hạ tầng quản trị doanh nghiệp Tư vấn, lập Dự án xây dựng Hạ tầng hệ thống thông tin chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu tác nghiệp và sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên. Dịch vụ bao gồm: Đánh giá, hoạch định chiến lược, qui trình triển khai thực hiện dự án CNTT, quản trị hạ tầng CNTT, Trung tâm dữ liệu [...]