Tag - Giải pháp thẻ y tế điện tử

Giải pháp thẻ y tế điện tử

Thẻ Y tế Điện tử là loại thẻtích hợp thẻ Bảo hiểm Y tế,Thẻ/Sổ khám chữa bệnh vào một thẻ duy nhất bằng công nghệ nhận dạng thẻ Smartcard và công nghệ Điện toán đám mây. Thẻ Y tế Điện tử có khả năng liên kết và lưu trữ hồ sơ bệnh án tại cơ sở dữ liệu trên hệ thống đám mây một cách an toàn, giúp các bệnh viện có thể linh hoạt truy cập thông tin bệnh [...]