Tag - Giới thiệu

Giới thiệu chung

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Vietcom đã xác định giữ vững những định hướng và mục tiêu cơ bản cho mọi hoạt động của mình, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng bằng việc mang đến nhiều dịch vụ CNTT linh hoạt với nhiều lựa chọn tối ưu dựa trên tiêu chí “Hiệu quả - An toàn - Chuyên nghiệp”. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Vietcom là đơn vị chuyên cung cấp các dịch [...]