Tag - Dịch vụ ngăn ngừa và khắc phục rủi ro

Dịch vụ ngăn ngừa và khắc phục rủi ro

Từ những thiên tai như sét đánh, hỏa hoạn, lũ lụt cho đến những sự cố có yếu tố con người như bị hackers tấn công, mất điện, thao tác sai…, hệ thống CNTT luôn đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn có thể dẫn đến mất dữ liệu, giảm hiệu suất hay ngừng hoạt động. Dịch vụ ngăn ngừa và khắc phục rủi ro của Vietcom sẽ  giúp doanh nghiệp chủ động trước các sự cố liên [...]