Tag - Giải pháp kinh doanh thông minh BI&A

Giải pháp kinh doanh thông minh BI&A

Thiết lập chiến lược hợp tác lâu dài cùng các đối tác phát triển Giải pháp Phân tích thông tin uy tín hàng đầu thế giới, Vietcom.vn  đã đầu tư nguồn lực nghiêm túc để trở thành một trong những đơn vị đầu tiên có khả năng cung cấp Giải pháp kinh doanh thông minh cho khách hàng. Là giải pháp hỗ trợ thực hiện tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng của doanh nghiệp để từ đó cung [...]