Tag - Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm

Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm

Vietcom.vn cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và các dịch vụ phần mềm khác cho khách hàng trong và ngoài nước. Một số đặc điểm về dịch vụ phần mềm của Vietcom.vn Dịch vụ đa dạng: phát triển phần mềm, kiểm thử, nâng cấp, bản địa hóa… Đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, nắm vững các công nghệ/ kỹ thuật lập trình: Microsoft.net, Java/ J2EE, Delphi, PHP/ PERL, HTML/XML… Áp dụng các công cụ tiên tiến của [...]