Tag - Dịch vụ bảo trì

Dịch vụ bảo trì

Cung cấp dịch vụ khảo sát - phân tích - lập hồ sơ vận hành - thay thế và sữa chữa hệ thống CNTT. Dịch vụ bảo trì bao gồm công tác kiểm tra định kỳ, thu thập thông tin phần cứng - hệ điều hành – phần mềm ứng dụng, tiến hành phân tích và đề xuất phương án xử lý. Công tác xử lý khắc phục sự cố luôn luôn được đảm bảo bởi đội ngũ kỹ [...]