Tag - Dịch vụ Tích hợp hệ thống

Dịch vụ Tích hợp hệ thống

Ngoài các dịch vụ đã kể trên, nhằm đáp ứng những yêu cầu đa dạng của khách hàng,  có thể cung cấp rất nhiều các dịch vụ theo yêu cầu như. Dịch vụ Bảo trì và xử lý sự cố hệ thống Microsoft Active Director: Dịch vụ thực hiện xử lý sự cố, theo dõi, kiểm tra hoạt động định kỳ các máy chủ trên toàn hệ thống, tổng hợp báo cáo định kỳ về tình trạng phần cứng, phần mềm [...]