Tag - Dịch vụ di dời hệ thống CNTT

Dịch vụ di dời hệ thống CNTT

“Làm thế nào để bảo vệ phần cứng và thiết bị? Làm sao để hoạt động kinh doanh được liên tục? Mất bao nhiêu thời gian ngừng hệ thống để thực hiện công tác di dời? Chúng ta có thể di dời nguyên tủ rack mà không phải tháo dỡ các thiết bị gắn trên đó không?” là những câu hỏi thường được đặt ra bởi các nhà quản trị doanh nghiệp khi cần di dời văn phòng đến [...]