Tư vấn hạ tầng thông tin

Tư vấn hạ tầng thông tin

TƯ VẤN HẠ TẦNG THÔNG TIN

280x130-1Tư vấn và cung cấp giải pháp hạ tầng quản trị doanh nghiệp

Tư vấn, lập Dự án xây dựng Hạ tầng hệ thống thông tin chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu tác nghiệp và sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên. Dịch vụ bao gồm: Đánh giá, hoạch định chiến lược, qui trình triển khai thực hiện dự án CNTT, quản trị hạ tầng CNTT, Trung tâm dữ liệu (Data Center), mạng LAN/ WAN/ Wireless, các hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, hệ thống quản trị mạng, an toàn dữ liệu, backup dữ liệu…

 

 

ĐẶC ĐIỂM

network-may chu- may tinh

  • Tư vấn thiết kế hệ thống mạng Lan
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống mạng WAN
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai Wireless
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ mạng thông tin
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống mạng đa dịch vụ
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống quản trị hệ thống thông tin
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống an toàn nguồn điện và chống sét
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống theo yêu cầu

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *