Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Tích hợp hệ thống Vietcom là đơn vị chủ lực của Vietcom  ngay từ những ngày đầu thành lập. Trung tâm tích hợp hệ thống  luôn là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT tiên tiến cho khách hàng trong và ngoài nước. Với nền tảng là tri thức về công nghệ, nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, năng lực cung cấp dịch vụ, quản trị dự án ngang tầm với các đơn vị tích hợp hệ thống (SI) quốc t.

content-management2_f9ad54ee1b7c5beac0ab440738c19d7e

 

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI:

  • Để trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống chuyên nghiệp, ngay từ những ngày đầu thành lập, xây dựng và phát triển công ty, Vietcom đã xác định các tiêu chí cho các hoạt động liên quan đến dịch vụ tích hợp hệ thống của Vietcom .
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế
  • Lựa chọn, đầu tư công nghệ và các giải pháp chiến lược
  • Xây dựng nguồn nhân lực chuyên môn cao Quản trị dự án theo quy trình chuyên nghiệp
  • Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ chuẩn mực và xuyên suốt
  • Chú trọng xây dựng hệ thống quản lý tri thức
  • Đầy đủ năng lực định hướng chiến lược ứng dụng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
  • Có tri thức và hiểu biết nghiệp vụ, lĩnh vực hoạt động của khách hàng
  • Giữ gìn chữ “TÍN” với khách hàng chúng tôi có khả năng mang đến cho khách hàng các giải pháp CNTT tổng thể dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố về Con người – Quy trình – Ứng dụng – Dữ liệu chứ không thuần túy chỉ là giải pháp Công nghệ cho Hạ tầng CNTT.

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *