Dịch vụ viễn thông

Dịch vụ viễn thông

Là đối tác chiến lược của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Việt Nam như: VNPT/VTN/VDC, Viettel, FPT, SPT…, SVTECH mang đến cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ kênh truyền đa dạng, linh họat, nhằm giúp khách hàng tổ chức hệ thống thông tin dữ liệu của mình đạt đến các giá trị: Tối ưu so với nhu cầu, một đầu mối – một hợp đồng – một hóa đơn, dễ quản trị, hiệu quả cao, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *